af opfinderen

Kurt Lind Jørgensen

 

Til forside

Hent som pdf-fil


 

Din

hund

har brug for at blive

aktiveret

 

Mange af vore hunde savner at kunne udnytte deres medfødte instinkter for at arbejde med mentale aktiviteter.

 

Ved at give vore hunde mental stimulans bidrager vi til, at de lever en mere harmonisk tilværelse og ikke udvikler adfærdsvanskeligheder.

 

En harmonisk hund er til større glæde for dens ejere.

 

Det er påvist, at problemadfærd helt kan forsvinde, hvis man træner en hund med mentalt stimulerende opgaver.

 


 

Din hund

efterligner

ejeren

 

En stor del af vore hunde er understimulerede. Først og fremmest fordi de som flokdyr fra ca. 6 måneders alderen begynder at synkronisere deres adfærd med ejeren og andre i familien - hundens "flok". Det er i den alder, unghunden begynder at følge efter sin ejer rundt i huset.

 

Snart opdager den imidlertid, at det at flytte sig rundt inden døre, ikke fører til interessa­nte aktiviteter. I Stigende grad bliver den liggende på ét sted og hviler sig.

Jo mere en hund hviler sig, desto mere overskydende energi får den. Dette overskud af energi kan udløse problematisk adfærd - i mange forskellige afskygninger. Dette kan få hundeejeren til at ønske, at hunden ville sove endnu mere.

 

Hvorfor bliver en hund så let understimuleret? Tja... man kunne i stedet spørge: Hvordan kan så aktivt et dyr som en hund hvile sig så meget? Forklaringen er enkel: Hunde tilpasser deres ad­færd med omgivelserne.

 

Ulvene

er hundens forfædre. Hunden er ligesom ulven et udpræget flokdyr. Nøgleordene er: Enhed og koordination. Vilde hunde, f.eks. ulve må ikke give sig i lag med for megen individuel aktivitet. Hvis de gjorde det, ville de blive trætte, mens resten af flokken var veludhvilet efter en god søvn. Det ville skabe ubalance i flokkens samlede energi.

 

Hundene skal helst alle sammen hvile sig på samme tid - og være aktive sammen. På den måde er flokkens medlemmer fyldt med energi samtidig, og gruppen bliver en effektiv flok til at udføre et stykke arbejde sammen.

 

Dette kan betragtes som en uskreven lov i hundenes adfærd, og det er sådan, hundene fungerer. Efter at de har forladt hvalpe­­stadiet, bliver de mere og mere passive. De fleste aktiviteter koordineres med lederne, som er forældrene. Når flokkens ledere lægger sig for at hvile, gør de andre medlemmer af flokken ligeså. Når lederne er aktive, er de andre hunde også aktive. Koordinationen er et faktum.

 

Vore hunde er så tro mod arven fra deres vilde forfædre, at de stadig i dag, omkring 10.000 år senere, følger deres oprindelige leve­regler. Det er årsagen til, at den voksne hund hviler sig, når dens ejer hviler sig. Og når ejeren bevæger sig, bliver hunden ligeledes aktiv. Det er derfor mange hunde følger deres ejer fra et rum til et andet. Vi fungerer som ledere: Hunden bevæger sig når vi gør det, og hviler sig, når vi gør det.

 

Efterhånden som hunden bliver ældre, lærer den imidlertid, at der sker meget lidt inde i huset - på trods af ejerens aktivitet i forskellige rum. Så begynder den at placere sig på strategiske steder, hvor den har det bedste overblik over, hvad ejeren foretager sig.

 

Cirka et år gammel har den lært sig at hvile inde det meste af tiden og vente på at få lov til at komme ud. Det bliver mest udendørs, hunden får mulighed for at få afløb for sin energi. Men da den nu hviler sig en alt for stor del af døgnet, får den overskudsenergi - og bliver let hyperaktiv og overenergisk. Derved øges risikoen for, at hunden let bliver til ulempe for sin ejer og omgivelser.

 

 

 

 

Hunden

har ikke godt af at

hvile sig

        for meget

 

Undersøgelser viser at der er en sammenhæng mellem hundes adfærdsvanskeligheder og for megen hvile.

 

I 1985 gennemførte de svenske Hundepsykologer Anders Hallgren og Marie Hansson Hallgren en undersøgelse af hundes adfærd. Hundeejerne blev spurgt om, hvor meget deres hunde bevægede sig. Der var spørgsmål angående traveture og andre udendørs aktiviteter. Ligeledes om hvor meget hundene bevægede sig rundt udendørs.

Også spørgsmål, der skulle afdække hvor meget hundene bevægede sig rundt inde i huset.

 

Endvidere skulle de hundeejere, der havde adfærds­problemer med deres hunde, beskrive problemernes art - og hvor alvorlige disse var.

 

329 hundeejere, med i alt 374 hunde, besvarede spørgeskemaet.

 

Hvad angår problematisk adfærd, var fordelingen som følger:

 

De mest passive:

Omkring halvdelen af hundene hvilede sig i mere end 20 ud af 24 timer. I denne gruppe havde 77 % adfærdsvanskeligheder. De fleste alvorlige, ifølge ejerne.

 

Mellemgruppen:

35 % hvilede i 18-20 timer ud af 24. Heraf havde næsten 70 % problemer, og halvdelen af disse var ifølge ejerne af alvorlig art.

 

De mest aktive:

I gruppen med de mest aktive hunde, som højst hvilede i 18 ud af 24 timer

(12,5 % af alle hundene), var omkring halvdelen problematiske. Kun 1/3 af disse havde stadig ifølge ejerne, alvorlige problemer.

 

Konklusionen er, at mange af vores hunde er understimulerede, og det er en stærkt medvirkende faktor til adfærdsproblemer.

 

 

 

 

 

 

Mental

    aktivering

 

Som du forstår, må hunden aktiveres, og den er afhængig af dit initiativ.

 

Studier af vilde hundes aktiviteter viser, at fysisk udfoldelse ikke virker særlig udmatten­de. Dét gør derimod mentale aktiviteter.

 

Prøv at sammenligne en hunds træthed efter en dag med lange traveture, - med hvor træt den er efter en dag, hvor den har været sammen med mange andre hunde, f.eks. en hundeudstilling eller agility-konkurrence. Efter sådan en oplevelse ­er hunden langt mere udmattet - på trods af, at den stort set ingen motion har fået i fysisk forstand! Det er de mentale oplevelser, der virker udmattende. Ikke den fysiske udfoldelse.

 

Vi må forsøge at tilbyde hunden de mentale aktiviteter, som vi mere eller mindre ubevidst forhindrer den i. Alene det, at søge efter føde, har vi frataget hunden muligheder for, ved at servere foderet i en skål.

 

Derfor er det så vigtigt, at du dagligt aktiverer din hund med mentale opgaver. På den måde vil du få en mere glad og rolig hund, der fungerer mere harmonisk i familielivet. Du yder også herved en stor indsats for, at hunden ikke bliver adfærdsv­anskelig. Hvis den allerede er det, kan du måske selv kurere den.

 

 

 

Fire slags  

    aktiviteter

 

Vildtlevende hunde stimuleres mentalt - når de følger spor, når de løser problemer, når de skal begå sig i forskelligartede omgivelser.

 

Hundepsykologerne Anders Hallgren og Marie Hansson Hallgren har udarbejdet et aktiveringsprogram på grundlag af vilde hundes dagligdag.

 

Aktiviteterne er inddelt i fire kategorier:

 

1. Næse-arbejde

Alle hunde har en ekstra­ordinært god lugtesans. Med en kapacitet, der er omkring en million gange bedre end menneskets. Og hunde lader til at elske at bruge denne evne. Ikke kun til at "aflæse" lugt-signalerne fra andre hunde. Men til at søge og følge spor. Til at finde ting der er skjult, og til virkelig at arbejde med dette sanseorgans formåen.

 

2. Problemløsning

Ulve har ingen hjælpsom ejer, der kan vejlede dem, når de står overfor et problem. De må selv finde ud af løsningen. Ejeren bør ikke afskære sin hund fra den intellektuelle udfordring der ligger i at løse problemer på egen pote. I stedet kan ejeren give den rimelige­ problemer at løse, og på den måde frigøre dens indestængte energi.

 

3. Indlæring

Og man kunne tilføje: for sjov og for alvor. Indlæring for en ulv i naturen, såvel som for en hund i vores samfund, handler om koncentration. At holde hjernen i gang.

 

Under denne overskrift kan ejeren placere alle de kunster, ejeren kan lære sin hund, såvel som lydigheds- og agilitytræning og andre praktiske færdigheder. Hunde kan lære at slikke sig om munden på kommando, at rulle omkring, at springe igennem armene på deres ejer og en masse andre tricks. De kan også lære mere nyttige ting, såsom at lede efter deres snor og hente den. Alle disse øvelser er meget udmattende - og en masse energi lades ud.

 

4. Balance

Når vilde hunde er på vandring, og når de forfølger deres bytte, færdes de ofte i vanskeligt terræn. Over klipper og kløfter. Op og ned. De bruger deres balanceevne, som er over­ordentlig god - takket være det veludviklede område i hjernen, der er tilegnet kontrol af kroppens bevægelser.

 

Vi mennesker er mere eller mindre ugidelige. Vi bryder os ikke om at klatre op ad bjerge eller gå, hvor terrænet er uvejsomt. Derfor er vi nød til at kompensere for hundens behov for og evne til at udfordre terrænet, hvor vi kan træne hunden.

 

 

 

Buster Cube

Stimulerer  din hund

 

Jeg har arbejdet med hunde og behandlet adfærdsproblemer en del år, så dette har været ophavet til, jeg udviklede Buster Cube.

 

Buster Cube er et simpelt interaktivt stykke hundelegetøj, som giver dig mulighed for at stimulere din hund mentalt, så den får naturligt afløb for sin energi. Og du behøver blot at sætte legen i gang - hunden klarer selv resten. Du kan aktivere din hund, selvom du har andre gøremål.

 

Buster Cube er udviklet med det sigte at give hundeejerne et ”pædagogisk” legetøj til deres hunde, hvormed de let kan aktivere dem mentalt.

 

Buster Cube er til alle størrelser af hunde. Der findes en udgave til små hunde. Selv foretrækker jeg den store. Den appellerer bedst til den tiltænkte håndtering af terningen. I årene hvor Buster Cube blev udviklet, havde vi en lille hund på godt 2 kg, som aldrig viste problemer med at håndtere den store. De små hunde har oftest vist, at måden at tackle Buster Cube på ikke er et spørgsmål om kræfter, men derimod om omtanke og behændighed.

 

Hunden under opsyn

Det er naturligt for en hund at benytte tænderne til at knuse genstande eller lignende, f.eks. kødben, for at komme ind til det, som hunden vil have fat i. Derfor kan det ikke udelukkes, at hunden de første gange, den bliver præsenteret for terningen, vil forsøge at bide i den, i stedet for at trille med den.

 

Hundeejeren skal derfor de første gange være opmærksom på disse ting og evt. være klar til - forsigtigt - at stoppe hunden, hvis den vil bide i terningen.

 

Efter et par gange har hunden erfaret, at det er nemmere at få foderet ud af terningen ved at rulle med den.

 

 

 

 

       Din

hund

        vil ikke lege med

Buster Cube

 

Hunden er så klog og bevidst om, at det ikke tjener noget formål at bruge kræfter på opgaver, den finder unødige. Sagt med andre ord: hvis din hund er mæt - ja, så er det for hunden ret så logisk, at det er spild af tid at bruge kræfter på at skaffe føde. Husk derfor at reducere den daglige mængde foder svarende til det, hunden indtager gennem legen med terningen. Det er i øvrigt ingen dårlig ide at lade hunden indtage alt foder gennem leg med terningen.

 

Foderpillernes størrelse har også en indflydelse. Jo mindre foderpillerne er - desto mere energi skal der til, før hunden bliver mæt. Hvis din hund ikke vil lege med terningen, er det netop meget vigtigt at lære hunden at benytte Buster Cube.

 

Det er et typisk udtryk for, at din hund har mistet sin selvtillid, hvilket betyder, at den er disponeret for at udvikle en problematisk adfærd.

 

Årsagen til, at hunden føler sig usikker på at tage udfordringer op, skyldes ofte, at vi ubevidst løser alle ”problemer” for hunden og derved medvirker til, at hunden bliver hjælpeløs.

 

Endelig skal det pointeres, at ovennævnte anvisninger tager udgangspunkt i, at din hund er fysisk sund og rask. Hvis du har mistanke om, at årsagen skyldes fysiske lidelser, bør du kontakte din dyrlæge.

 

 


 

Buster Cube

er nem at bruge

 

 

Kom en spiseskefuld tørfoder i Buster Cube.

 

 

 

 

 

 

 

Drej røret i Buster Cube for at ændre sværhedsgraden af øvelsen. Servér Buster Cube for hunden med hullet opad.

 

 

Buster Cube er inddelt i flere kamre, som fyldes med tørfoder i form af piller. Disse frigives ganske langsomt i takt med, at din hund aktiverer terningen med snuden eller poterne. Ved at dreje røret mod henholdsvis ”max ” og ”min ” kan du justere sværhedsgraden m.h.t., hvor let foderet skal komme ud af terningen.

 

Buster Cube er fremstillet af et materiale, der kan tåle opvaskemaskinen eller rengøring med almindelige rengøringsmidler. Dog ikke rengøringsmidler, der indeholder mineralske opløsningsmidler.

 

For at gøre rengøringen mere effektiv kan røret trækkes ud af terningen. Når røret skal sættes i terningen igen, skal du være opmærksom på, at tapperne i røret skal passe i terningens åbning. Røret drejes på plads med et kraftigt drej ”med uret”. Røret er sat rigtigt på plads, når det kun kan drejes mellem ”max.” og ”min.”.

 

Drej Buster Cube sådan, at foderet fordeler sig i de forskellige kamre